toggle kop
Geavanceerd zoeken
Zoek op keywords

Selecteer keywords

BestandenFormaatDisclaimer Dutch:

- Aan alle op deze site vermelde gegevens en foto's is de uiterste zorg besteed.
- Alle info, foto's, afbeeldingen en de gehele website zijn auteursrechtelijk beschermd.
- Hannah Anthonysz fotografie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, ontstaan uit het gebruik van de site.
- Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site, waaronder o.a. die op de teksten, afbeeldingen en geluiden, berusten bij Hannah Anthonysz fotografie.
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Hannah Anthonysz fotografie de complete en/of delen van de inhoud van de Hannah Anthonysz fotografie site openbaar te maken, te publiciren, te reproduceren, te kopieren, te verveelvoudigen en/of te bewerken.
- Alle foto's zijn/blijven eigendom van de Hannah Anthonysz fotografie. Eventuele wederpartij(en) heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, digitale bestanden of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de foto's blijft in ieder geval berusten bij de Fotograaf en geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.
- Indien toestemming tot gebruik van een Fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij electronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de Fotograaf. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publikatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien
- Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van 250,- Euro.
- De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikte Foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de Foto in de publikatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publikatierechten.
- Hannah Anthonysz fotografie verkoopt foto's van geportretteerden onder de volgende voorwaarde: Foto's mogen allen voor persoonlijk gebruik gebruikt worden, voor commercieel gebruik van foto's van geportretteerden is toestemming van deze geportretteerden nodig, hieronder vallen alle denkbare publicatie's en gebruik.
Geportretteerden zijn bijvoorbeeld bekende Nederlanders (of buitenlanders) die geld kunnen verdienen aan hun populariteit, commercieel gebruik is bijvoorbeeld gebruik van portretten voor merchandising, op kalenders, in sponsored magazines etc
- Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Zie Engels versie voor specificaties van terms

English:

English:
Photo's  on this website may not be saved, published, multiplied etc. etc. etc. without written permission of the Photographer Hannah Anthonysz.All images are protectedby copyright.
All photo's but portrets are available for commercial use(also in larger format, e-mail me for details). For prices please e-mail Hannah Anthonysz with a discription of the publication, a link to the website of the organisation, period of usage, size of the print, edtion, and the printnumber totals.
This website contains information, data, documents, pages and images prepared by the owner/photographer. While the data contained in this website has been formulated with all due care, the builder/owner does not warrant or represent that the data is free from errors or omissions, or that the data is exhaustive.
You may not use any photo without permission, doing so means that you agree with the prices and that you accept the bill that will be sent to you for lost income. Using photo's without permission also results in an adittional fee of min. €50,- and €5,- per day, depending on the type of publication. To open this site is to agree with these terms and to respect the Dutch and international laws of copyright and portretright. Prices can be requested via e-mail: foto@hannah anthonysz.com
By downloading files including photography, illustration, and animation from the Hannah Anthonysz fotografie website you agree to be bound by the terms of this Agreement
 
1. This is a license, not a sale, of photographs by Hannah Anthonysz fotografie.
 
2. You are granted a non-exclusive, non-transferable license to use in perpetuity photo's from Hannah Anthonysz fotografie on the terms and conditions contained in this Agreement.
You may only engage in expressly permitted activity with respect to photo's from Hannah Anthonysz fotografie under this Agreement. 
 
3. CAUTION: WHILE Hannah Anthonysz fotografie HAS ENDEAVOURED TO ENSURE THAT APPROPRIATE MODEL AND PROPERTY RELEASES HAVE BEEN OBTAINED BY ITS MEMBERS, AND Hannah Anthonysz fotografie PROVDES NO EXPRESS OR IMPLIED REPESENTATION, WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND. THE ENTIRE RISK AS TO THE LEGAL AVAILABILITY AND SUITABILITY OF THE CONTENT FOR YOUR PURPOSES IS YOURS. THE TOTAL MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY OF HANNAH ANTHONYSZ FOTOGRAFIE IS TO YOU IS LIMITED TO THE AMOUNTACTUALLY PAID BY YOU TO Hannah Anthonysz fotografie UNDER THIS AGREEMENT. 
 
QUESTIONS REGARDING THE USABILITY FOR ANY PURPOSE OR PROPOSED USE SHOULD BE DIRECTED TO Hannah Anthonysz fotografie

1.    You may:
 
(a) install Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie site in only one location, e.g., a CPU, or hard drive;
 
(b) physically transfer Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie from one location to another, provided that it is deleted from the previous location(s);
 
(c) make a copy of Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie solely for back-up purposes;
 
(d) incorporate the Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie into a new work (a “Derivative Work”) which is not substantially similar to the incorporated Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie
(e) use, subject to the prohibitions set forth is subsections 5(f), 5(g), and 5(h), any Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie and any Derivative Work in the following applications:
    (i) advertising in magazines and newspapers; 
(ii) promotional, collateral and printed materials;
(iii) advertising or editorial use in publications including online or electronic publications, including web pages to a maximum resolution of 640 x 480 pixels @ 72 dpi;
(iv) prints and reproductions for personal use (not sale); and
    (v) private study, teaching, research and other educational purposes; and
 
(f) transfer files containing Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie or Derivative Works to clients for the purpose of printing or electronic publication, as permitted above, provided that no client shall have any further rights to use Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie
5. PROHIBITED USES: You may not do anything with Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie that is not expressly permitted under this Agreement. You may not provide a copy of any Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie to anyone or allow anyone to gain access to any Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie except as permitted above. Without limiting the generality of the foregoing you may not:
 
(a) use any Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie in design template applications for resale;
 
(b) display any Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie on websites for sales of "print on demand" products, including, without limitation, postcards, mugs, t-shirts, posters and other items; 
 
(c) use photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie in posters or other products for resale;
 
(d) use photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie or any part thereof as part of a trade-mark, design-mark, trade-name, business name, service mark, or logo;
 
(e) incorporate photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie in any product that results in a redistribution of photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie;
 
(f) use Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie in a fashion that may be considered to be pornographic, obscene, defamatory or libelous in nature;
 
(g) use photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie that depicts a person to endorse a business, product or service;
 
(h) use Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie that depicts a person in potentially sensitive subject matter including that which may cause duress, distress, or discomfort to another;
 
(i) sub-license, sell, rent, lend, or otherwise distribute any Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie;
 
(j) post any Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie on a server other than one used for a LAN accessed by fewer than 10 persons; or
 
(k) transfer the rights to any photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie, except as specifically provided for in this Agreement.
 
6. Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie continue to own all intellectual property rights in Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie. All other rights in and to the Photo’s obtained through the Hannah Anthonysz fotografie and accompanying materials, including, all intellectual property rights relating thereto, are retained by Hannah Anthonysz fotografie, as the case may be. Other parties who wish to use any Content must download it from the Hannah Anthonysz fotografie website themselves.
 
7. INDEMNIFICATION: You agree to indemnify and hold Hannah Anthonysz fotografie harmless against all claims or liability asserted against Hannah Anthonysz fotografie arising out of or in connection with your use of Hannah Anthonysz fotografie.
 
8. You will pay and be responsible for any and all sales taxes, use taxes, value added taxes and duties imposed by any jurisdiction as a result of the license granted to you, or of your use of the productsfrom Hannah Anthonysz fotografie, pursuant to this Agreement.
 
9. Further are all applications of use protected by the laws enforced by the Dutch photografphic society as legislated buy the Dutch legal system, Amsterdam.

10. If any provision of this Agreement is held invalid, the remainder of the Agreement shall continue in full force and effect.
 
11. If Hannah Anthonysz fotografie is obligated to go to court to enforce any of its rights, or to collect any fees, you agree to reimburse Hannah Anthonysz fotografie for its legal fees, costs and disbursements. 
 
12. YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. YOU FURTHER AGREE THAT IT IS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN YOU AND HANNAH ANTHONYSZ FOTOGRAFIE, WHICH SUPERSEDES ANY PROPOSAL OR PRIOR CONTRACT, ORAL OR WRITTEN, AND ANY OTHER COMMUNICATION BETWEEN YOU AND HANNAH ANTHONYSZ RELATING TO THE SUBJECT OF THIS AGREEMENT.